Reglement 2014

Reglement Studenten Roeiregatta Groningen 3 en 4 mei 2014

Hieronder zie je het reglement voor de Studenten Roeiregatta Groningen op 3 en 4 mei 2014. Dit reglement is het meest actuele reglement en deze zal dan ook ten alle tijde worden aangehouden.

1. Competitieroeiwedstrijd boord-aan-boord verroeid over 1000 meter op een zesploegenbaan.

2. Dagklassement wordt opgemaakt na finales over 1000 meter. De plaatsing voor deze finales geschiedt naar aanleiding van de verroeide tijd van eenmaal 1000 meter. Het gemiddelde van de twee tijden wordt, gecorrigeerd naar gemiddelde dagtijd, meegeteld voor het NOOC C4+ klassement. Bij het niet starten van een tijdrace en/of finale, zal voor de gemiste heat(s) de langzaamste dagtijd worden toegekend.

3. Deze wedstrijd wordt gehouden volgens het Reglement Voor Roeiwedstrijden van de Koninklijke Nederlandse Roeibond.

4. Daarnaast gelden de bepalingen van de NOOC-C4+-competitie van het Nationaal Overleg Orgaan Competitieroeien. Hierbij moet vooral gelet worden op gevolgen van terugtrekking na loting.

5. Wedstrijdleiding: Thijs van Werven; Guus Mulder

Veiligheidscoördinator: Myrthe Kuijpers

Hoofd jury: Harry Meijer

6. Inschrijving dient te geschieden via het KNRB-inschrijfprogramma of per e-mail naar wedstrijd@roeiregattagroningen.nl. Bij inschrijvingen die niet via het KNRB-inschrijfprogramma geschieden, wordt het bedrag verhoogd met 10 euro per in te schrijven ploeg.

–        De inschrijving opent op: maandag 31 maart 2014 23:59

–        De inschrijving sluit op: maandag 28 april 2014 om 20:00

–        Insturen van wijzigingen tot: woensdag 30 april 2014 om 18:00

7. Inschrijfgeld:

–       Twee 15 euro

–       Vier 25 euro

–       Acht 35 euro

8. De loting zal bekend worden gemaakt op woensdag 30 april 2014 om 18:00u op het Bootenhuysch van de A.G.S.R. Gyas en worden gepubliceerd op www.roeiregattagroningen.nl/inschrijvingen.

9. Aanvangstijd wedstrijden zaterdag 8:30u en zondag 9:00u

10. Roeiers en stuurlieden moeten tijdens een race per vereniging, in die ploeg, uniform gekleed zijn en wel tenminste in het voor de eigen vereniging voorgeschreven roeitenue. Onderkleding dient uniform van kleur te zijn.

11. De stuur en de boegroeier dienen tijdens het oproeien en de race het rugnummer duidelijk zichtbaar te dragen.

12. De borg voor de rugnummers bedraagt 10 euro.

13. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd melden bij het vlot.

14. Iedere ploeg moet in de boot starten die zijn competitiecommissaris aan de ploeg toewijst. Op aanwijzingen van de vlotverantwoordelijken moet de ploeg de boot na de race uit het water halen om ruimte te creëren op het vlot.

15. Een ploeg (stuur niet meegerekend) startend in een Mix veld bestaat voor minstens de helft uit vrouwen.

16. Iedere ploeg laat tijdens het oproeien 50 m voordat er een wedstrijd passeert lopen.

17. Iedere ploeg moet minimaal 5 minuten voor de starttijd aanwezig zijn achter het startvlot. Wanneer ploegen zonder geldige reden te laat aan de start verschijnen, zullen zij worden uitgesloten van deelname aan de desbetreffende race.

18. De startprocedure is zoals beschreven in artikel 49 van het Reglement voor Roeiwedstrijden.

19. Oproeien dient te gebeuren in de oproeibaan.

20. Een ploeg kan op eigen risico haar baan verlaten, mits zij daarmee geen van de andere ploegen in de race hindert of daaruit enig voordeel trekt. Hinderen van de tegenstanders op welke manier dan ook kan een waarschuwing dan wel uitsluiting opleveren.

21. Wanneer een ploeg in een race voor de tweede maal een waarschuwing krijgt, volgt uitsluiting van deelname aan die race.

22. Indien u protest wilt indienen omtrent onregelmatigheden tijdens de race, kan dit alleen bij het passeren van de finish door het opsteken van één arm van een lid van de ploeg. Vervolgens kan het lid van de ploeg bij het secretariaat schriftelijk zijn of haar protest indienen.

23. In alle overige gevallen beslist de wedstrijdleiding in overleg met het hoofd-jurylid.Bij extreme weersomstandigheden kan er besloten worden om te starten middels een doorstart. Alle ploegen uit dezelfde heat zullen achter elkaar door starten, om de 30 seconden en op volgorde van de baanindeling. Het finalesysteem en de heat indeling blijft in dit geval ongewijzigd en er gelden dezelfde oproei- en starttijden als wanneer er boord-aan-boord wordt gestart.

24. Er is geen fotofinish apparatuur aanwezig bij de finish. Bij twijfel over volgorde van aankomst beslist de commissie van aankomst.

25. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel of schade door bezoekers of deelnemers aan het evenement geleden voor, tijdens of na het evenement.

Update: 30-04-2014